Γνώρισε τη Nova

 
H Δέσμευσή μας

"Να προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα, ως μέλος της United Group, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη."

Οι Αξίες μας


Στη συναρπαστική πορεία προς την φιλόδοξη δέσμευσή μας μας καθοδηγούν 5 αξίες.
Αυτές είναι που μας εμπνέουν και διέπουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε καθημερινά.

  • Σεβασμός


  • Δικαιοσύνη


  • Ειλικρίνεια


  • Υπευθυνότητα


  • Με τον άνθρωπο στο επίκεντρό μας


Εμπειρία Πελάτη

Στρατηγική μας προτεραιότητα η εμπειρία του πελάτη μας

Θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξαιρετικές εμπειρίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας όπου και αν βρίσκονται.

Και για να το πετύχουμε δημιουργούμε συνεχώς καινοτόμα προϊόντα & υπηρεσίες και πρωτότυπες λύσεις.

Για εμάς τα πάντα είναι δίκτυο, που δεν σταματάει να εξελίσσεται. Γι’ αυτό επενδύουμε σταθερά στην ανάπτυξή δικτύων οπτικών ινών και υπέρ-υψηλών ταχυτήτων, τόσο στην κινητή όσο και τη σταθερή τηλεφωνία.

Προσφέρουμε στην Κοινωνία μας | Επιχειρούμε υπεύθυνα

Στη Nova στηρίζουμε τη δραστηριότητά μας σε αξίες, πολιτικές και κώδικες που επισφραγίζουν τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ενσωματώνουμε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο να δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον..

Για περισσότερα από 10 χρόνια υλοποιούμε με συνέπεια ένα σύνολο κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στηρίζοντας καινοτόμες ιδέες, την εκπαίδευση και εμπνεύουμε στους συνανθρώπους μας – εργαζόμενους, πελάτες και πολίτες – την κοινωνική αλληλεγγύη και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Ορόσημο για την επόμενη πενταετία αποτελεί η δέσμευσή μας να επιτύχουμε 25 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το 2025, η οποία βασίζεται στα κριτήρια ESG (Environment – Social - Governance) και τα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (GRI,SASB), ενώ είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την επίτευξη ουδετερότητας του κλίματος έως το 2050 και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ για το 2030. .

Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές, τη μεθοδολογία, τις επιμέρους δεσμεύσεις και τις δράσεις που υλοποιούμε μπορείτε να διαβάσετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019- 2020..

 

Προσφέρουμε στην Κοινωνία μας | Επιχειρούμε υπεύθυνα

Στη Nova στηρίζουμε τη δραστηριότητά μας σε αξίες, πολιτικές και κώδικες που επισφραγίζουν τη δέσμευσή μας για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Ενσωματώνουμε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης με στόχο να δημιουργούμε αξία για τους ανθρώπους, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον..

Για περισσότερα από 10 χρόνια υλοποιούμε με συνέπεια ένα σύνολο κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στηρίζοντας καινοτόμες ιδέες, την εκπαίδευση και εμπνεύουμε στους συνανθρώπους μας – εργαζόμενους, πελάτες και πολίτες – την κοινωνική αλληλεγγύη και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Ορόσημο για την επόμενη πενταετία αποτελεί η δέσμευσή μας να επιτύχουμε 25 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ως το 2025, η οποία βασίζεται στα κριτήρια ESG (Environment – Social - Governance) και τα διεθνή πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης (GRI,SASB), ενώ είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για την επίτευξη ουδετερότητας του κλίματος έως το 2050 και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ για το 2030. .

Περισσότερες πληροφορίες για τις πολιτικές, τη μεθοδολογία, τις επιμέρους δεσμεύσεις και τις δράσεις που υλοποιούμε μπορείτε να διαβάσετε στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019- 2020..

Επιστροφή στο Nova.gr